IEMT®️ Coaching

Integral Eye Movement Therapy (IEMT®-coaching)

IEMT heeft de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als het gaat om klachten gerelateerd aan het ervaren van hindernissen, blokkades, angsten, fobieën en wanneer mensen om onverklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.

IEMT kan een positieve bijdrage leveren bij: 

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Negatieve zelfbeeld issues / onzekere gevoelens; soms niet weten waardoor dit komt
 • Het vinden van je identiteit
 • Doorbreken van blokkades, belemmeringen, verstrikkingen
 • Vermindering van stress gerelateerde klachten
 • Verminderen of neutraliseren van negatieve emoties, gevoelens en manieren van zijn
 • Loslaten van vervelende herinneringen of angstige toekomstbeelden
 • Behandeling van trauma’s, post-traumatische stress
 • Weghalen van het fundament onder een depressie
  • Zorgen dat onbewuste toegang tot een probleemstaat niet langer mogelijk is, door bewustmaking van fysiologie 

Resultaat IEMT:

Door te werken met de emotionele imprint verlies de herinnering zijn emotionele lading. Dit wordt minder verstorend en alle emotionele gelijkwaardige ervaringen worden meegepakt. Er ontstaan gezonde grenzen tussen verleden en heden. Een schuldgevoel met een cijfer 10 is anders dan met een cijfer 9. We gaan voor het cijfer 0!
Wanneer IEMT wordt ingezet, heeft dit in de meeste gevallen al heel snel een duidelijk effect. Bij meer chronische en complexe problemen worden ook goede resultaten gehaald, maar kan het zijn dat er meer sessies nodig zijn.

Werkwijze IEMT:

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een methodiek waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties (emoties) die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.
In de REM (Rapid EyeMovement=droom)-slaap maken je ogen ook bewegingen om de prikkels te verwerken.

Neurologie en IEMT 
 

Het brein leert, automatiseert en generaliseert. En doet dit alles zo snel als mogelijk.

‘We worden in hoge mate gestuurd door volledige automatische processen waar we geen controle over hebben en we hebben niet door dat we zo functioneren
Daniel Kahneman – Nobelprijswinnaar.

Wanneer kan IEMT niet worden toegepast?

IEMT kan niet toegepast worden wanneer er bij u sprake is van 1 of meerdere van de onderstaande problemen.

 • Bij alle voorkomende oogziektes
 • Bij neurologische stoornissen
 • Bij iemand met psychotische kenmerken of psychotisch verleden
 • Wanneer nog moet worden opgetreden als getuige bij een strafrechtelijk proces
  • Wanneer er sprake is van vermijding van het reguliere medische of therapeutische circuit. 

Verschillen tussen IEMT en EMDR.

Er wordt vaak gevraagd naar de verschillen tussen IEMT en EMDR en dan met name om te weten of IEMT nog van toegevoegde waarde is als iemand al EMDR gedaan heeft.
Onderstaand de belangrijkste verschillen:

 • Bij IEMT worden meer zintuiglijke systemen bij de verandering betrokken dan bij EMDR. Kalibratie speelt een grote rol. Er kan snel en effectief gewerkt worden, ook omdat de cliënt niet het hele verhaal hoeft te vertellen of te herbeleven.
 • Bij de ontwikkeling van IEMT is veel onderzoek gedaan naar de patronen die zorgen voor chroniciteit van een problematiek. Deze patronen liggen aan de basis van de ontwikkeling van de methodiek. Op basis van die inzichten is er een werkwijze ontstaan voor behandeling van post- traumatische stress en een voor behandeling van depressie.
 • Alle voorkomende intense emoties en gevoelens kunnen worden behandeld met IEMT.
 • Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht. Ook kan worden gewerkt met het zelfbeeld.

Onderbouwing

Wetenschappelijke tool: 2023 in traject Uni Maastricht