Opstellingen

Opstellingen voegen waarde toe!

Organisaties, teams en gezinnen zijn aan vele veranderingen onderhevig en komen uitdagingen tegen. Organisaties, teams, gezinnen willen altijd compleet zijn. Men wordt onrustig als een afdeling niet loopt, een functie nog niet is ingevuld of onderlinge relaties niet prettig verlopen.

In een opstelling worden situaties vanuit verschillende invalshoeken belicht om tot optimalisatie te komen. Een opstelling is een fysieke vorm van de verbeelding hoe het in jou en/of in de anderen leeft. Het geeft de onderstroom weer. Het geeft inzicht in wat er speelt en opent de weg naar oplossingen. Iets dat soms in gesprekken wat langer kan duren, of de vinger er niet op kan worden gelegd. Na het verkregen inzicht kan coaching effectiever worden ingezet of soms kan het verkegen inzicht al voldoende zijn om een actie op te pakken en verder te kunnen.

Een opstelling kan zowel in een privé situatie, als in een organisatiesituatie worden ingezet. Een opstellingen kan met of zonder representanten plaatsvinden. Een opstelling kan ook ‘live’ worden neergezet; met het team of met de betreffende de personen zelf.

Situaties om opstellingen in te zetten:

  • Er is onduidelijkheid wat er nu werkelijk speelt
  • Conflictsituaties
  • Reorganisaties: Inzichtelijkheid hoe de organisatie beter opgebouwd kan worden
  • Ter verbetering van de onderlinge samenwerking en klantgerichtheid (zie ook Teamcoaching)
  • Doelen worden niet behaald

Wij bieden zowel Organisatie, als Familie Opstellingen.

Wilt u een opstelling neerzetten zonder teamleden of andere betrokkenen?

Door een samenwerkingsverband met meerdere professionele opstellers kunnen periodiek opstellingen worden geregeld met professionele representanten. Gemiddeld vinden deze 1 x per maand plaats. Je kunt zelf plaats nemen in de opstelling of als observant deelnemen. Indien gewenst kan tijdens de opstelling direct Systemisch Coachen worden toegepast, zodat de benodigde actie meteen plaatsvindt.

Zie tevens: Systemisch Coaching