Programma’s

We laten je excelleren: Talenten worden ontwikkeld en blokkades worden verwijderd. 

Je gaat meer energie en een beter balans ervaren door persoonlijk leiderschap en voor de leidinggevenden / mentor / coach (zelfsturende teams): leiderschap op de werkvloer!

Afhankelijk van de klantvraag kijken we welke coach methodiek / training het best passend is en aansluit bij de behoefte.

Excelleren in Persoonlijk Leiderschap


Excelleren in Persoonlijk Leiderschap op de werkvloer

 

Excelleren in Leidinggeven


AANBEVOLEN : Excelleren voor VIP's


Overzicht diensten en programma's

HOE GAAN WIJ PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN LEIDERSCHAP OP DE WERKVLOER BEVORDEREN:

ORGANISATIE:

Komt de klantvraag vanuit een ORGANISATIE, dan stellen wij eerst in een gesprek samen aan de hand van het Reflectie- & communicatiemodel vast hoe de missie, visie en de klantvraag van uw organisatie centraal staat t.o.v. de betrokkenheid van de medewerker. Vervolgens stellen we vast welke soort coaching / dienst passend is.

INDIVIDU:

Komt de klantvraag vanuit een INDIVIDU, dan starten we met een half uur GRATIS kennismakingsgesprek, zodat we kunnen ervaren of we een match hebben en we kunnen vaststellen welke soort coaching / dienst passend is. Aansluitend aan het kennismakingsgesprek volgt het intakegesprek.

Wij hebben coach-, en trainingsprogramma’s ontwikkeld. Uiteraard kan altijd maatwerk worden geleverd of een enkel onderdeel worden gekozen. In de programma’s doorlopen wij samen een stappenplan.

Dit stappenplan noemen wij:

VAN INZICHT NAAR OVERZICHT NAAR UITZICHT

Bij inzicht:

COACHPROGRAMMA’S / MAATWERK

De programma’s bevatten òf kunnen worden uitgebreid met:

INZICHT:

OVERZICHT

Persoonlijke effectiviteit bevorderen door:

UITZICHT

Door het verwijderen van hindernissen en het activeren van hulpbronnen wordt het doel bereikt. NLP Technieken zorgen ervoor dat de hulpbronnen worden geborgd.

Het doel en doorgelopen stappenplan wordt vastgelegd in een PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OVERZICHT. Dit zorgt ervoor dat het geleerde actueel blijft. Tevens kan periodieke (onboarding) coaching worden afgesproken, waarbij we evalueren hoe het geleerde in de praktijk tot uiting komt en/of er nieuwe hindernissen genomen dienen te worden.

Zie dit als een periodiek APK voor persoonlijke ontwikkeling. Steeds meer mensen maken blijvend gebruik van een persoonlijke coach die hun bijstaat in de persoonlijke ontwikkeling en de daarbij behorende uitdagingen.

Elke geïnvesteerde euro in arbeidsperspectief verdien je terug!