Coachprogramma Excelleren in Leidinggeven

Officier Coachprogramma Excelleren in Leidinggeven

Haal meer uit jezelf en anderen: Van inzicht, naar overzicht, naar uitzicht: Ga excelleren!

Doel van dit opleidingsprogramma:

  • Door inzicht in je eigen persoonlijkheid weet je wat je sterktes en je uitdagingen zijn. Je leert je persoonlijk leiderschap te versterken.
  • Je competenties worden nog verder ontwikkeld door gebruik te maken van je kernkwaliteiten en vanuit authenciteit te werken.
  • Door inzicht in andere persoonlijkheden weet je wat hun sterktes en uitdagingen zijn. Je leert hoe je vitale en betrokken medewerkers krijgt én de brug te slaan naar de organisatiedoelen voor het behalen van korte én lange termijn resultaten. Dit zorgt voor duurzaam ondernemerschap.
  • Situationeel Leiderschap II = Je leert diagnose te stellen om na te gaan in welke ontwikkelfase een medewerker zich bevindt voor een bepaalde taak. Daar ga je de juiste leiderschapsstijl op toepassen. Hierdoor ben je in staat het ontwikkelpotentieel in de organisatie volledig te benutten en zelfleiderschap te vergroten.
  • Je leert op de juiste manier en moment feedbackgesprekken te voeren, regressie tegen te gaan en slecht nieuws gesprekken te voeren.
  • Je leert 3-dimensionaal leiderschap: De brug slaan tussen je eigen persoonlijkheid, de ander èn de juiste leiderschapsstijl bij het ontwikkelniveau van de taak van de medewerker.
  • Je neemt regie over je leiderschap in de organisatie

Na afloop ben je in het bezit van de certificaten:
– Situationeel Leiderschap II van Blanchard International
– DiSC van Wiley via Blanchard International

Module 1 DiSC
DiSC Management test en rapportage, Persoonlijke 1 op1 DiSC Training 2 dagdelen incl. trainingsmaterialen en licenties:
– Doornemen eigen DiSC Profiel
– Doornemen andere DiSC Profielen
– Wat heeft een ander profiel nodig van mij? / Hoe communiceer ik effectief?

Module 2A Situationeel Leiderschap®II (SL®II) Deel 1 en 2 Leiderschap II)
Persoonlijke 1 op 1 SLII Training 4 dagdelen incl. trainingsmaterialen en licenties
– Algemene uitleg SLII
– Uitleg ontwikkelniveaus O1 t/m O4, Diagnose stellen, Zelfdiagnose
– Diagnose medewerkers, Match / Mismatch, Uitleg leiderschapsstijlen S1 t/m 4
– Afstemming / Partnerschap voor Prestaties / Leiderschapsgesprekken S1 t/m S4

Module 2B Situationeel Leiderschap®II (SLII)Deel 3 + Brug DiSC en SL®II
1 dagdeel
– Verloop implementatie SL®II
– Regressie
– Feedback
– Slecht nieuws gesprekken
– Brug slaan tussen DiSC en SL®II (extra) = Drie dimensionaal leiderschap!

Module 2C Situationeel Leiderschap®II (SLII) implementatie
1 dagdeel (6 weken na module 2B)
– Verloop implementatie Situationeel Leiderschap®II
– Oefeningen praktijksituaties

(Module 3 Onboarding coaching: Let op! Zit NIET in dit traject=> Zie VIP-Traject)
Duur: 6 x 2 uur (gedurende 6 maanden aansluitend aan Module 2C)
– Verloop implementatie Situationeel Leiderschap®II
– (Nieuwe) Leiderschapsvraagstukken
– Versterkten sterktes & uitdagingen c.q. aanpakken belemmerende overtuigingen

Elke geïnvesteerde euro in arbeidsperspectief verdien je terug!

Zie het totaaloverzicht voor het verschil tussen de programma’s e/o uitbreidingsmogelijkheden.