Coachprogramma Excelleren voor VIPs

Haal meer uit jezelf en anderen: Van Inzicht, naar Overzicht, naar Uitzicht: Ga excelleren!

Doel van dit opleidingsprogramma:

  • Door inzicht in je eigen persoonlijkheid weet je wat je sterktes en je uitdagingen zijn. Je leert je persoonlijk leiderschap te versterken.
  • Je competenties worden nog verder ontwikkeld door gebruik te maken van je kernkwaliteiten en vanuit authenciteit te werken.
  • Door inzicht in andere persoonlijkheden weet je wat hun sterktes en uitdagingen zijn. Je leert hoe je vitale en betrokken medewerkers krijgt èn de brug te slaan naar de organisatiedoelen voor het behalen van korte èn lange termijn resultaten. Dit zorgt voor duurzaam ondernemerschap.
  • Situationeel Leiderschap II = Je leert diagnose te stellen om na te gaan in welke ontwikkelfase een medewerker zich bevindt voor een bepaalde taak. Daar ga je de juiste leiderschapsstijl op toepassen. Hierdoor ben je in staat het ontwikkelpotentieel in de organisatie volledig te benutten en zelfleiderschap te vergroten.
  • Je leert op de juiste manier en moment feedbackgesprekken te voeren, regressie tegen te gaan en slecht nieuws gesprekken te voeren.
  • Je leert 3-dimensionaal leiderschap: De brug slaan tussen je eigen persoonlijkheid, de ander èn de juiste leiderschapsstijl bij het ontwikkelniveau van de taak van de medewerker.
  • Door de onboarding coaching gedurende 6 maanden aansluitend aan de coaching en training worden de vaardigheden werkelijk geïmplementeerd waardoor de borging plaatsvindt op diepgaand niveau. Je maakt de kennis volledig ‘eigen’.
  • Je neemt regie over je eigen leiderschap en leiderschap in de organisatie.

Officier Coachprogramma VIP Excelleren in Persoonlijk Leiderschap op de werkvloer_Leidinggeven_Onboard

Het excellente VIP traject bestaat uit de volgende 3 delen

DEEL I: COACHTRAJECT EXCELLEREN IN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OP DE WERKVLOER
DEEL II: COACHTRAJECT EXCELLEREN IN LEIDINGGEVEN
DEEL III: ONBOARDING COACHING
Duur deel III: 1 x per maand 2 uur coaching gedurende 6 maanden aansluitend aan Deel II
– Verloop implementatie Situationeel Leiderschap®II
– (Nieuwe) Leiderschapsvraagstukken
– Versterken van sterktes & uitdagingen c.q. het aanpakken van belemmerende overtuigingen

Na afloop ben je in het bezit van de certificaten:
Situationeel Leiderschap II  van Blanchard International
DiSC van Wiley via Blanchard International

Elke geïnvesteerde euro in arbeidsperspectief verdien je terug!
Zie het totaaloverzicht voor het verschil tussen de programma’s e/o uitbreidingsmogelijkheden.