Coachend Leidinggeven

Logo Anker & Kompas

In samenwerking met Anker & Kompas – Bas de Kruyff geven wij de training ‘Coachend Leidinggeven’ als Open training en In Company training.

Zie https://www.anker-kompas.nl/coachend-leidinggeven/ voor meer informatie