SLII® Experience training / Coaching

“Effective managers manage themselves and the people they work with so that both the organization and the people profit from their presence.”

“The best minute I spend is the one I invest in people”

“Cathing people doing things right!”

Ken Blanchard; Managementgoeroe SLII® Experience

SLII® Experience is de meest uitgebreide en praktische training die je kunt vinden om mensen te ontwikkelen tot zelfsturende en onafhankelijke medewerkers. Het is het meest geleerde leiderschapsmodel wereldwijd! SLII® Experience = ondersteunend / dienend leiderschap en draagt bij aan de bevlogenheid van uw medewerkers. Bevlogen medewerkers zorgen voor 12% meer omzet en 18% meer klanttevredenheid!

Wij hebben een alliantie met Blanchard Nederland B.V. Cursisten ontvangen een officieel Blanchard* certificaat SLII® Experience na het volgen van de training / coaching welke natuurlijk van veel waarde is voor op het CV.

Het SLII® Experience trainingsmateriaal bevat het 70-20-10 leerconcept (blended learning). De deelnemer bereidt zich voor middels e-learning, volgt de live òf virtuele training en zorgt voor borging middels de Masterfase. Door het storytelling-concept middels krachtig videomateriaal èn de interactieve opdrachten worden de theorie sneller opgenomen en beklijft het. Daarnaast zit de Master-fase aan deze training gekoppeld waardoor het getrainde zowel wordt geborgd als dieper in de organisatie kan worden ingebed, doordat de deelnemer zijn team meeneemt in het geleerde. Via een exchange portal heb je gedurende 1 jaar toegang tot bepaalde video’s en praktische formulieren ter borging en onbeperkt toegang tot een mobiele app.

Resultaat:

Het resultaat van SLII® Experience voor u is een organisatie waar mensen zelfstandig en verantwoordelijk werken en waar mensen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Leidinggeven wordt hier een partnership! Vanuit een holistische benadering zorgt dit voor een groei van:

 • Energie
 • Betrokkenheid
 • Klantgerichtheid (intern en extern)
 • Zelfsturing (empowerment).

SLII® Experience heeft zich door de tijd heen bewezen en wordt continu geëffectueerd naar aanleiding van onze ‘best practices’.
Het versterkt zelfondernemerschap bij medewerkers!

SLII® Experience versterkt 3 vaardigheden om zowel resultaat- als mensgericht medewerkers te ontwikkelen, te motiveren en doelen te bereiken:

 1. Doelen stellen:
  Het is onmogelijk om iemands competentie en betrokkenheid te beoordelen, tenzij iemand exact weet wat van hem wordt verwacht wat hij doet èn wat hiervan de achterliggende gedachte is. SMART-doelen motiveren mensen. Ze zorgen ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan. De letters in SMART zijn geëvolueerd=> De M in SMART = Motiverend en de A=Acceptabel=Zinvol!
  Mensen willen graag zinvol bezig zijn.
 2. Ontwikkelingsniveau diagnosticeren:
  De vaardigheid om een juiste diagnose (analyse) te stellen, wanneer het gaat om het ontwikkelingsniveau van een medewerker op een specifieke taak of doel. Diagnose wordt gesteld op zowel de competentie als de betrokkenheid voor deze taak of doel. Een competentie zijn wij als de samenstelling van kennis & (ondersteunende) vaardigheden. En betrokkenheid als de combinatie van motivatie èn zelfvertrouwen.

Afstemmen in leiderschapsstijl:
De vaardigheid om de 2 fundamentele leiderschapsgedragingen, sturende en ondersteunende gedragingen, flexibel gecombineerd in te kunnen zetten om organisatiedoelen met betrokken medewerkers te bereiken en deze situationeel aan te passen naar wat de context vraagt.

De basisprincipes van een situationeel leider:

 1. Mensen willen en kunnen zich ontwikkelen;
 2. Doel is om de medewerker te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling richting een zelfsturende professional;
 3. Leidinggeven is matchen van sturende en/of ondersteunende gedragingen met de fase van ontwikkeling van de medewerker;
 4. Holistische benadering als het gaat om mensontwikkeling;
 5. Leiderschap is een partnership;
 6. Organisatiedoelen zijn leidend; SLII® leidt tot aantoonbare resultaten;
 7. Mensen waarderen duidelijkheid, betrokken worden en heldere specifieke communicatie. 

Wanneer / Hoe wordt SLII® Experience ingezet?:

 • Heeft u of hebben uw managers / leidinggevenden / teamcoaches alle vaardigheden om talenten van uw medewerkers te ontwikkelen?
 • Weet u of weten uw managers / leidinggevenden / teamcoaches hoe hun medewerkers te motiveren en het zelfvertrouwen te laten groeien?
 • Wilt u naar meer zelfsturing/zelfondernemerschap toe van uw medewerkers en de teams?
 • Wilt u de bevlogenheid / betrokkenheid in uw organisatie vergroten?
 • Als maatwerktraining met uw visie, missie en doelstellingen erin verwerkt.

De training kan worden gevolgd als:

 • Groepstraining; live òf virtueel, 2 òf 3 dagen (incl. masterfase e/o combinatie met bijv. DiSC).
 • Individuele coaching; 4 dagdelen
 • Maatwerk is uiteraard mogelijk.

Borging / Continuering:

Indien u door uw gehele organisatie SLII® Experience implementeert en onderhoudt biedt dit de volgende resultaten:

 • Alignement individuele doelen aan die van de organisatie
 • Vrijkomen van energie
 • Omgeving waarin mensen willen groeien, qua persoonlijke ontwikkeling én resultaten (omzet, productiviteit)
 • Duidelijke visie omtrent leiderschap
 • Impact door coaching op medewerkers en dus ook op resultaten
 • Grotere klantgedrevenheid.

Uiteraard kunnen wij u assisteren om, behalve het volgen van onze training, Situationeel Leiderschap ® II in uw organisatie volledig te implementeren.

Via de Return on Investmentcalculator kunt u berekenen welke financiële waarde SLII® Experience u kan leveren: ROI-Calculator Blanchard.

*Onderbouwing:

SLII® Experience is ontwikkeld door Ken Blanchard. Hij is dé managementgoeroe in ondersteunend / dienend leiderschap. Ken Blanchard is wereldwijd bekend door vele inspirerende managementboeken o.a. Gung Ho, Wie heeft mijn kaas gepikt?, SLII® Experience, The One Minute Manager en vele anderen.

SLII® - Partnering for Success