Werkenergieanalyse

Als leidinggevende wil je natuurlijk dat al je medewerkers optimaal kunnen functioneren. Individueel, maar ook in teamverband, voor het beste resultaat. Wanneer dit niet lukt, kan coaching uitkomst bieden. Zoals bij een Nederlands automotivebedrijf, waar loopbaan- en teamcoach Daniëlle Officier onlangs een coachtraject afsloot met waarderingscijfer 10.

Officier werkgever analyse logo

WERKENERGIEANALYSE®

Werkgevers: Verbeter de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers: Bevlogen medewerkers zorgen voor 12% meer omzet en 18% meer klanttevredenheid! Met de Werkenergieanalyse® kunt u energie- en stressbronnen binnen een organisatie in kaart brengen. De loopbaancoaching tool zorgt voor inzicht in het niveau van toewijding, vitaliteit en betrokkenheid van werknemers. De Werkenergieanalyse® is toe te passen op organisatie- en functieniveau.

Individu: Breng concrete loopbaanvragen in kaart; ga vanuit je energie werken! De werkenergieanalyse geeft inzicht in jouw energie- en stressbronnen. Door het maken van deze analyse zie je waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Hierdoor kun je vooraf bewust afwegen hoe effectief een actie is. Doordat jij helder hebt wat jouw wensen zijn, kun je gericht met je leidinggevende of HR manager in gesprek. Als uit de analyse blijkt dat het werk en/of organisatie niet meer bij je past, kun je doelbewust gaan netwerken en solliciteren.

Wat levert de werkenergieanalyse op?

 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Grotere betrokkenheid en bevlogenheid
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen
 • Het stellen van doelen en het maken van keuzes
 • Formuleren van loopbaanstappen
 • Vaststellen van opleidingsbehoefte
 • Geeft direct inzicht wat er speelt
 • Is gekoppeld aan een concreet plan van aanpak
 • Zorgt voor het nemen van verantwoordelijkheid / eigenaarschap / zelfsturing.
 • Is een procesversneller (verkort coaching met 2 à 3 gesprekken)
 • Maakt coaching meetbaar op individueel-, en op teamniveau Er is zowel een begin- als een eindmeting beschikbaar.

Wanneer wordt de Werkenergieanalyse ingezet:

 1. Persoonlijke ontwikkeling / Zelfsturende teams creëren;
  1. Loopbaanplanning en opleidingsbehoefte in kaart brengen.
   LoopbaanadviesOnboarding coaching
  2. Zelfsturing bevorderen: Eigenaarschap, zelfleiderschap
  3. Teamcoaching
  4. Nulmeting- en eindmeting voor verandertrajecten
 2. Jobcrafting;
  1. De juiste taak bij de juiste persoon – talenten verder ontwikkelen
  2. De juiste personen laten samenwerken – optimale teamsamenstelling
  3. Beïnvloedende omgevingsfactoren aanpakken
 3. Duurzame inzetbaarheid / energiemanagement;
  1. Voorkomen van een burn out en bore out
  2. Behoud van talenten binnen uw organisatie
 4. Keuze wel of geen voorzetting binnen het bedrijf
  1. Reïntegratietrjaject 1e en 2e spoor
  2. Mobiliteitsbevordering / Outplacement

De werkenergieanalyse ontrafelt alle facetten die in werksituaties relevant zijn voor bevlogenheid en goed functionerende medewerkers;

 • Is er onvrede over de cultuur?
 • Is er te veel of te weinig verantwoordelijkheid?
 • Staat de verstandhouding t.o.v. de leidinggevende onder druk?
 • Staat de verstandhouding t.o.v. de collega’s onder druk?
 • Past het takenpakket bij de talenten en drijfveren?
 • Welke opleidingsbehoefte is aanwezig?
 • Is de werkdruk passend?
 • Is er een goede balans tussen werk-privé?

Hoe werkt de Werkenergieanalyse®? (borging/continuering)

Het loopbaan coaching instrument Werkenergieanalyse® bestaat uit drie onderdelen:

 1.  Een online vragenlijst. Uw medewerker vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.
 2. Een persoonlijke rapportage. De medewerker ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid.
 3. Een persoonlijk gesprek. In het coachgesprek worden de resultaten besproken en wordt duidelijk welke vervolgstappen ondernomen moeten worden op de afgesproken doelgebieden. Dit wordt vertaald in een concreet persoonlijk prioriteitenplan.
 4. In een 3-weg gesprek met de leidinggevende wordt het persoonlijk prioriteitenplan doorgenomen en de vervolgstappen (link naar diensten coaching/training) afgestemd.

Onderbouwing

 • Wetenschappelijke theorieën worden vertaald in concrete handvatten.
 • De tool is wetenschappelijk onderbouwd (Arnold Bakker) Job R-Demand Resources JD-R
 • Door middel van een digitale vragenlijst en een individueel gesprek wordt een meetbaar grafisch inzicht verkregen van de werkenergie-status van een individu of van een team bij aanvang van de coaching.
 • Aan de basis van deze tool ligt een onderzoek ten grondslag van de Erasmus Universiteit en een universeel onderzoek door Dr. Csikszentmihalyi; bekend van ‘Flow’ – positieve psychologie.
 • Geïnspireerd door Carl Gustav Jung
 • Stephen Covey – De cirkel van invloed en betrokkenheid
 • De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.