Coaching on the job / onboarding coaching

Coaching on the job/ Onboarding Coaching is er om:

  • te sparren: behouden overzicht en uitzicht
  • implementatie te ondersteunen
  • ter verdieping en ter optimalisering
  • nieuwe medewerkers te integreren / bestaande medewerker in een nieuwe functie te ondersteunen
  • medewerkers ‘On Board’ te houden

Oftewel: Om jezelf e/o anderen te laten excelleren!

Coaching on the job / Onboarding coaching wordt ingezet in de volgende situaties:

  • U bent ondernemer / leidinggevende en wilt graag sparren over (nieuwe) leiderschap vraagstukken…
  • Intern is er regelmatig onvoldoende tijd voor de juiste begeleiding t.b.v. de ontwikkeling van de competenties en het traject te managen.
  • De kracht van herhaling èn ondersteuning na gevolgde trainingen: Het geleerde in gevolgde trainingen dient te worden geïmplementeerd. Je loopt tegen uitzonderingssituaties aan en wilt daarover kunnen sparren.
  • Organisaties vergeten vaak de essentie om de nieuw aangetrokken medewerker of de medewerker op een nieuwe positie goed in te werken, te begeleiden en te ontwikkelen in kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van voldoende zelfvertrouwen in de nieuwe positie en bovenal te integreren binnen de organisatie!

Externe begeleiding lost dit op!

Wij stemmen het coachtraject af op de vraag, de ontwikkeling en de specifieke werksituatie.

Onboarding coaching ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling van de medewerker in de nieuwe functie, helpt de medewerker in de huidige functie zich verder te ontwikkelen of helpt u met de leiderschapsvraagstukken.

Met coaching on the job/ onboarding coaching ontdekt men welke factoren beïnvloedbaar zijn om het huidige werk zo goed mogelijk af te stemmen op zijn/haar talenten en leert de inzetbaarheid te optimaliseren. Inzetbaar zijn betekent dat talenten en kwalificaties aansluiten op de visie en missie van de organisatie. Het houdt de medewerker ‘On Board’.

De inzetbaarheid wordt niet alleen bepaald door de organisatie doelen, maar ook door de levensfase waarin degene zit. Door de competenties, motivatie en de wil om te leren en te ontwikkelen. Daardoor kan degene meebewegen met de continue veranderingen van de organisatie.

Om optimaal inzetbaar te blijven is het van belang om regelmatig stil te staan bij ieders loopbaan. Zo blijft iedereen in beweging en blijf hij/zij “werkfit”. En wat is dan prettiger dan daarbij de ondersteuning van een onafhankelijke, professionele leiderschap coach te krijgen?

Coaching on the job / Onboarding coaching kan bestaan uit continu periodieke begeleiding of een periodiek traject.

Check het volledig overzicht van onze diensten en trajecten voor ons volledig aanbod.