Teamcoaching

Wilt u uw team optimaliseren? Wilt u dat uw medewerkers meer vanuit hun talenten werken en met elkaar de verantwoordelijkheid nemen?

Stel je voor: Jouw team werkt optimaal! De medewerkers bruisen van energie en zijn zelfsturend: Ze hebben zelfoplossend vermogen en benutten hun talenten =Empowerment Zelfsturende teams zijn effectiever en duurzamer:

Wij ondersteunen u om de optimale teamspirit te verkrijgen door verzorging van:

 • TEAMCOACHING / TEAMBUILDING: Maatwerk met leuke interventies.
  Voorbeeld voor teamcoaching / teambuilding:
  • Jaarlijkse ‘hei-sessies’:
   Wat is de missie, visie, het doel voor het komende jaar van het team en hoe sluiten de teamleden daarbij aan vanuit hun talenten en met elkaar?
  • Verbeteren performance / Oplossen van conflicten binnen het team: Wat speelt er binnen het team? Hoe kunnen we oplossingsgericht werken?

We hebben diverse ideëen van gecombineerde teamcoaching / building met bijv. activiteiten binnen of buiten om de beleving te koppelen aan de teamdoelen. Neem hierover contact met ons op om hier samen over te brainstormen! Call to action

 • BRAINSTORMSESSIES: Maatwerk met leuke interventies
  Voorbeeld maatwerk:
  • Door met het team eerst individueel de Werkenergieanalyse®(link) te maken,
  • We plannen een brainstormsessie zodat draagvalk / betrokkenheid wordt weet je wat er leeft in elke context en wat voor het team belangrijk is. verkregen voor de benodigde verandering.
   coaching-officier
  • We checken wat nodig is voor de implementatie en borging van de benodigde

veranderingen welke uit de brainstormsessie is gekomen. We hebben diverse ideëen van gecombineerde teamcoaching / building met bijv. activiteiten binnen of buiten om de beleving te koppelen aan de teamdoelen. Neem contact met ons op om hierover samen te brainstormen!