Reflectie- & communicatiemodel

IJsberg Bateson schakelmodel

Dit reflectie- en communicatiemodel is samengevoegd uit drie bestaande modellen en staat centraal bij onze meeste leiderschapstrainingen.
Het draagt bij aan inzicht, overzicht en uitzicht wat nodig is om effectiever te zijn. Het draagt bij aan een sterkere betrokkenheid. Tevens versterkt dit de competentie: ‘emotionele intelligentie’.

Betrokken medewerkers zijn uw kracht, uw ambassadeur!

Met het reflectie- & communicatiemodel wordt verbinding gemaakt tussen de context, de medewerker, het team, de organisatie en het doel van de organisatie. Dit draagt bij aan:

mens- èn resultaatgericht managen = duurzaam persoonsbeleid èn duurzaam ondernemerschap

Wanneer een persoon vanuit zijn passie en talent werkt en zinvol werk verricht, dan excelleert hij; hij ervaart bevlogenheid.

Wanneer de organisatiedoelen aansluiten bij de doelen van de medewerker, de medewerker door de organisatie wordt gestimuleerd, een goed werkklimaat ervaart, dan ervaart hij betrokkenheid. Deze medewerker is dé perfecte ambassadeur voor uw onderneming! De betrokkenheid vindt u terug in zijn productiviteit, zijn uitstraling naar uw klanten. Een bevlogen medewerker creëert een aantrekkingskracht voor de klant naar uw bedrijf toe.

Wanneer u uw medewerker centraal stelt, dan heeft dit een magnetische werking naar uw klanten toe. Uw medewerker excelleert in een creatieve en motiverende werksituatie. Natuurlijk zijn er diverse facetten die aan de medewerkersbetrokkenheid onderhevig zijn. Er zijn ook facetten waar een grens op zit; een individuele beloning dient in verhouding met het verdienmodel te liggen. Dit geldt uiteraard ook voor het klanttarief.

Daarnaast zijn er verschillende externe facetten die invloed kunnen uitoefenen op het bedrijf; we dienen flexibel op nieuwe situaties in te kunnen spelen.

Wanneer we de klantbehoefte goed kennen, de klantbehoefte met de juiste beleving door een betrokken medewerker bedienen binnen onze missie en visie, in een goed verdienmodel en een flexibele instelling, dan creëren we duurzaam ondernemerschap.

Wij kijken samen vanuit het reflectie- & communicatiemodel wat nodig is voor de organisatie, zodat we het beste coachtraject uitstippelen en maatwerk leveren.

Samen bekijken wij wat uw organisatie onderscheidend maakt:

 • Waarom komt de klant bij u?
 • Wat verwacht zij van u?
 • Welke waarden vindt zij belangrijk?
 • Hoe sluit dit aan bij de waarden, missie en visie: de strategie van uw organisatie?
 • Hoe sluit dit aan bij het werkklimaat, de waarden, competenties en betrokkenheid van de mensen binnen uw organisatie?

Vervolgens kijken wij hoe we de medewerkers nog meer betrokken kunnen maken door het model te optimaliseren. Meestal geeft de Werkenergienanalyse een diepgaand beeld op medewerker en/of teamniveau. Wij hebben hier inmiddels hele goede resultaten mee weten te behalen.

Betrokken medewerkers zorgen voor betrokken klanten en dàt is goed voor uw bedrijfsresultaat!

WAT KOST HET U OM NIETS TE DOEN?

Uit onderzoek¹ is gebleken dat niet bevlogen medewerkers:

 • Verlaten sneller de organisatie
  • Een nieuwe medewerker kost 1 jaarsalaris! Denk aan de kosten en tijdsbesteding van het werven & selecteren, het inwerken en de duur totdat de nieuwe medewerker optimaal functioneert.
 • Zorgen voor een daling van de klanttevredenheid
  • Een daling van 1,3% klanttevredenheid kost 0,5% van de omzet.
 • Dalen in productiviteit bij afwezig van de directeur/manager.
 • Zijn 12% minder productief.
  • Melden zich eerder ziek.
  • Een zieke medewerker kost tussen de € 230-400 per dag.

WAT LEVERT INZET VAN COACHING EN TRAINING OP?

 • Een effectieve mens- èn resultaatgerichte organisatie.

ROI (Return of Investment):

 • Het terugverdienen is meetbaar door de 2e werkenenergieanalyse®-meting.
 • Bevlogen medewerkers hebben een 12% hogere productiviteit.
 • Bevlogen medewerkers zorgen voor 18% meer klantloyaliteit.
 • Talenten blijven behouden voor je organisatie.
 • Uw ziekteverzuim wordt lager.
 • Uw onderneming wordt duurzamer.

WIJ CREEEREN WAARDE!

¹Bron: ROI calculator Blanchard, Erasmus Universiteit, MKB Servicedesk, TNO. Genoemde cijfers zijn gemiddelden en bieden geen garantie.

HOE WORDT HET GEBORGD?

 • Doordat waarden, missie en visie in alle facetten binnen uw organisatie terugkomen, blijft men op de organisatiedoelen gefocust.
 • Het is belangrijk om de persoonlijke doelen en talenten hieraan te koppelen.
 • Middels de inzet van de Werkenergieanalyse® is het resultaat aan het begin én het eind meetbaar. Zowel op individueel als op teamniveau.

De coaching en training wordt geborgd door het begeleiden van de implementatie op strategisch niveau de benodigde instrumenten. O.a.:

 • Functieprofielen incl. autorisatie bepaling
 • Vastlegging van individuele e/o afdelingsdoelen en tijdspad
 • Coachingsinstrumenten op basis van competentiemanagement
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opstellen
 • Periodiek werkoverleg met agenda en concrete actiestappen
 • Beloningssystematiek
 • Uiteraard kunnen wij u ondersteunen met de implementatie van borging door periodieke coaching alsmede het implementeren van de tools.