Training

Het geleerde borgen we door korte theoretische stukken te combineren met interactieve werkvormen.

We bieden verschillende trainingen  / teamcoaching-vormen en maatwerk is natuurlijk altijd mogelijk!

Hoe breng je Coachend Leidinggeven in de praktijk?; een actieve oefening kunnen we aan de training koppelen!

Teamtraining& -coaching a.d.h.v. een interactieve werkvorm

Het oefenen van gesprekken in groepjes