Privacy verklaring

Versie september 2015   

Officier Organisatieadvies, Coaching & Training gevestigd te Rosmalen, geregistreerd bij de 

KvK ’s-Hertogenbosch 64010961                                   

Artikel 1. Verklaring

Officier Organisatieadvies, Coaching & Training houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegeven geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Deze privacy verklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, email, adres, telefoonnummer).
Verder verzamelen wij volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de website en IP-adres. Officier Organisatieadvies, Coaching & Training verzamelt, analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.

Artikel 3. Uw gegevens en derden

Officier Organisatieadvies, Coaching & Training deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij het noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het aanleveren door Officier Organisatieadvies, Coaching & Training van een lijst met deelnemers aan een training aan een locatie waar de training zal plaatsvinden indien dit nodig wordt geacht.

Artikel 4. Beveiliging van gegevens

Officier Organisatieadvies, Coaching & Training stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen. Officier Organisatieadvies, Coaching & Training beschikt over geschikte middelen om de gegevens die wij verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen. Als extra beveiliging nodig is, maakt Officier Organisatieadvies, Coaching & Training gebruik van besloten gedeelten op de website / softwaretoepassingen o.a. de analysetool. Deze zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke identificatiemethoden.

Artikel 5. Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacy verklaring van Officier Organisatieadvies, Coaching & Training worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum wordt in dit geval bijgewerkt. Op de homepage vindt u altijd de meest recente versie.