Leidinggevende met onderwijskundige achtergrond

Organisatie: Overheid

Danielle is een vakvrouw op inhoud en didactiek. In een week Leiderschap en Teameffectiviteit word je door haar geïnspireerd en uitgedaagd. Geïnspireerd om te reflecteren op het geven van leiding.  Uitgedaagd en geënthousiasmeerd om uit je comfortzone te gaan en te leren.

Daniëlle is resultaatgericht èn heeft oog voor de individuele cursist. Bijzonder vind ik haar gave om vanuit een theoretisch kader invulling te geven aan de praktijk. Een week training van Daniëlle gaf mij energie en nieuwe ideeën voor mijn werk.