Persoonlijk leiderschapstraject op de werkvloer

In het begeleidingstraject wat ik heb mogen doorlopen bij Daniëlle, heeft ze me geleerd om onder een vergrootglas naar mijn eigen ik en het handelen hiervan te kijken, deze bewustwording die hieruit volgt is dat men weloverwogen en meer doordacht tot handelen overgaat met respect voor de persoon in kwestie, ook al is dit soms tegenstrijdig aan je eigen denk- en handelwijze uit het verleden. Dit kost soms wat energie maar het resultaat is merkbaar hoger, en dat is iets wat zich terugbetaald in de toekomst.

dank

Chris van Hoek
Porsche Groep Zuid