Systemisch coaching

Officier ijsberg theorie Mc Clelland

Wat je ziet vanuit de oppervlakte (doen), geeft niet altijd weer wat er in de dieptestructuur (denken) en referentiestructuur (willen) speelt. Wanneer iemand een blokkade / hindernis ervaart, dan kunnen wij deze in kaart brengen door naar het geheel van het systeem (organisatie/team/familie) te kijken door middel van bijv. Systemisch Werk. Systemisch werk bestaat uit Opstellingen en Systemisch Coachen.

Het verkregen inzicht door opstellingen brengt de dynamiek die er speelt in beeld. Het brengt ons naar de oorsprong van het gedrag, naar de ingesleten patronen, de -vaak- rode draad, waardoor oplossingsgericht kan worden gecoacht. Systemisch coachen zorgt voor het herstel van de gevormde hindernis / beperkende overtuiging. Patronen worden doorbroken.

Bij welke dynamieken wordt systemisch coachen ingezet?

 • Leiderschapsthema’s: Bijv. doelen worden niet behaald, verantwoordelijkheid wordt niet genomen, moeite met delegeren
 • Onvrede binnen het team / persoonlijke situatie
 • Onduidelijkheid over de formele en informele rollen
 • Grenzen worden onvoldoende of te veel gesteld
 • Gebrek aan loyaliteit / moeite met het geven van hulp
 • Moeite met het accepteren van hulp
 • Schaamte / angst / onzekerheid / moeite met acceptatie
 • Terugval in oude gewoontes

Systemisch Coachen kan zowel in individuele, als teamcoaching worden ingezet. Zowel in familiaire als in organisatiesituaties.

Een deel van Systemisch Werk voor organisaties uitgelicht: Er zijn 4 systemische basisprincipes:

 1. Organisaties willen compleet zijn (plek)
 2. Organisatie vragen om een intrinsieke ordening (ordening)
 3. Organisaties wisselen uit; zowel intern als extern (balans)
 4. Organisaties willen hun bestemming bereiken.

Principe 2 Uitgediept: Systemen (organisaties/teams/families) vragen om een intrinsieke ordering; Er zijn 4 ordeningsprincipes:

 1. Anciënniteit: Bijv. leeftijd, aantal jaren in dienst, in het team, in de functie, in het beroepOfficier Systemisch Werk
 2. Bijdrage aan het geheel van de organisatie: Medewerkers willen gezien en betrokken worden; een bijdrage leveren aan het zinvol doel. Dat motiveert!
 3. Ordening in functie: Wie heeft welke plek in de organisatie en welke verantwoordelijkheden, maar ook: Wie is het gezicht naar de klant? Is die medewerker een ambassadeur voor het bedrijf?
 4. Ordening in leidende posities: Wie zijn wij als organisatie?

Succesvolle bedrijven hebben 7 overeenkomstige kenmerken.

Zie ook Opstellingen / Teamwerk .